top of page

Tagalog | ᜏᜒᜃᜅ᜔ ᜆᜄᜎᜓᜄ᜔


Ang agham ng pag-iwas na ito ay isinalin sa mga simpleng diskarte na maaaring isama ng mga magulang at tagapag-alaga sa abalang pang-araw-araw na buhay, upang maprotektahan ang ating mga anak sa pagkakaroon ng adiksyon sa bandang huli ng buhay.


Ang adiksyon ay isang kondisyong medikal na nakakaapekto sa utak at nagpapabago sa pag-uugali ng isang tao. Ang terminong medikal para sa adiksyon sa droga o alkohol ay isang deperensya sa paggamit ng sangkap.


Mayroong dalawang pangunahing bahagi ng utak na apektado ng paggamit ng droga: ang limbic system at ang cortex. Ang limbic system, na matatagpuan sa pinakalalim ng loob ng utak, ay ang responsable para sa ating pangunahing survival instincts. Ang cortex ay kung saan nangyayari ang paggawa ng desisyon at pabiglaang pagcontrol.


Magsanay ng pangunahing pagmemensahe na magagamit ng mga kabataan sa mga mapanganib na sitwasyon. Halimbawa, pag-uusap kung paano tumugon sa mga alok mula sa kaibigan o pagkakaroon ng partikular na sagot sa mga alok ng pag inom o pag gamit ng droga ay maaring makatulong sa paghanda ng mga kabataan para sam ga sitwasyong iyon. Mayroong limang magkakaibang kategorya ng mga kasanayan sa pagtanggi. Sanayin ang mga opsyon na pinakamahusay na gumagana. Ang iyong tinedyer ay maaring magduladulaan o mag sulat ng pinakamasuhay na sagot.


Ang paggamit ng opioid ay lumilikha ng mga pagbabagong neurological sa mga pangunahing bahagi ng utak na kumokontrol sa paggawa ng desisyon, pagpipigil sa sarili at prosesong gantimpala o kasiyahan.Comments


bottom of page