top of page

Dari | دری


دوازده کاری که والدین می توانند برای جلوگیری از اعتیاد انجام دهند


این جعبه ابزار، علم پیشگیری را به استراتیژی های ساده‌ای تبدیل می‌کند که والدین و مراقبان می‌توانند آنها را در زندگی روزمرۀ پرمشغله به کار بگیرند و آنچه می توانند برای محافظت از اطفالشان در برابر ابتلا به اعتیاد در آینده انجام دهند. 

چگونه اعتیاد مغز را درگیر می کندمغز نوجوانان، در مقایسه با مغز بزرگسالان، بیشتر مستعد ابتلا به اختلال مصرف مواد است. مغز نوجوانان تا سن بیست و پنج سالگی به طور کامل رشد نمی کند و همچنین مغز زنان چند سال زودتر از مغز مردان بالغ می شود. به طور عمده، اختلالات مصرف مواد به دلیل مصرف الکول و سایر مواد مخدر در نوجوانی است.

 

چگونه اعتیاد مغز را درگیر می کنددو بخش اصلی مغز، تحت تأثیر مصرف مواد مخدر قرار می گیرند: سیستم لیمبیک و قشر مغز. سیستم لیمبیک که در اعماق مغز قرار دارد، مسؤول غرایز اساسی بقای ما است. قشر مغز محل تصمیم گیری و کنترول عواطف و رفتارها است.


 

نحوه تمرین مهارت های نی گفتنعبارت های کلیدی را تمرین کنید تا نوجوانان بتوانند در موقعیت‌های خطرناک از آن ها استفاده کنند. برای مثال، گفتگو در مورد نحوه پاسخگویی به پیشنهادات همسالان یا دیگران برای نوشیدن الکول یا استفاده از مواد مخدر با جواب های خاص، می‌تواند به آماده‌سازی نوجوانان برای چنین موقعیت هایی کمک کند. پنج کتگوری مختلف از مهارت های نی گفتن وجود دارد. گزینه هایی که بهترین کارایی را دارند تمرین کنید. نوجوان شما می‌تواند در نقش‌ مورد نظر بازی کند یا جواب هایی را بنویسد که بهترین نتیجه را دارند. 

نوجوانان و مواد افیونی


مصرف مواد افیونی تغییرات عصبی را در نواحی کلیدی مغز که تصمیم گیری، خودکنترولی و فرآیند رضایت/لذت را کنترول می کنند، ایجاد می نماید. 

Kommentare


bottom of page